Mlada firma sa velikim iskustvom.

Osnovana od strane sertifikovanih Microsoft i Cisco inženjera. Naši klijenti govore o nama.

  • JP infrastruktura Šabac
  • predškolska ustanova Naše dete

Sertifikati

Link to this page

Microsoft Certification ID: 737643 | Radomir Radisic

Link to this page

Microsoft Certification ID: 8181050 | Marko Podleznik

Link to this page

Career ID: COMP001020126276 | Radomir Radisic

Identifikacioni Podaci

1 Poreski identifikacioni broj (PIB) 109572482
2 Matični broj lica (pravnog lica, radnje) 21203670
3 Naziv firme (pun naziv) PROIT DOO Šabac
4 Naziv firme (skraćeni naziv) PROIT DOO
5 Podaci o računima u banci 265-6210310004911-21, Raiffeisen banka a.d.
6 Prezime i ime ovlašćenog lica Marko Podleznik, direktor
7 Podaci o sedištu firme Zanatlijska 19
8 Opština Šabac
9 Poštanski broj i mesto 15000, Šabac
10 Broj telefona +381(0)62.202.692 / +381(0)60.096.89.06
11 Broj PEPDV 253393
12 Obveznik PDV DA